U učenju koristimo najrazličitija sredstva, medije i pristupe da bismo Vas što potpunije angažovali – i mentalno i emotivno, jer je to recept za brže i temeljnije učenje. Naoružavamo Vas veštinama neophodnim za savladavanje engleskog jezika, kao i veštinama važnim za umeće komunikacije uopšte. 

Sadržaj časova moguće je delimično prilagoditi potrebama grupe. Cilj nam je da u izvođenju nastave budemo prilagodljivi i fleksibilni i da stalno slušamo i pratimo potrebe đaka – jer svako od nas uči na drugačiji način. Možemo reći da je glavna stvar koja nas karakteriše lični pristup polaznicima. Takođe, u kutku za učenje engleskog jezika The Lighthouse mnogo insistiramo na stvaranju okruženja u kome se naši đaci osećaju prijatno, bezbedno i slobodno da uče, greše, pokušavaju ponovo i ne odustaju, usput izgrađujući samopouzdanje i zdrav odnos prema jeziku i učenju.