Engleski? Ja sve razumem, ali kad treba nešto da kažem, potpuno se zablokiram“. To je rečenica koju najčešće čujemo od ljudi.

Imajući to u vidu, a oslanjajući se na dugogodišnje iskustvo u radu sa odraslim polaznicima, razvili smo poseban koncept konverzacijskih kurseva, gde zajedno radimo na tome da se ono što možete da kažete (Vaše aktivno znanje jezika) značajno približi onome što razumete (Vaše pasivno znanje). Jedan deo vremena tokom svakog časa posvećen je tome da popravimo gramatiku i obogatimo vokabular, kako bismo Vam pomogli da osvestite i razumete greške koje pravite, ali i da vremenom budete u stanju da sami sebe ispravite i izražavate se preciznije, a samim tim i sigurnije. Akcenat je, međutim, na konverzaciji i otprilike 70% kursa je konverzacija.