Kako da poboljšate svoj KONVERZACIJSKI ENGLESKI?

Radite neku aktivnost NA ENGLESKOM svaki dan!

Evo nekoliko ideja za Vas:

  1. Pišite dnevnik na engleskom
  2. Odigrajte neku igricu na engleskom
  3. Pročitajte vesti ili par članaka u časopisu, a onda to prepričajte na engleskom
  4. Potražite i naučite 5 reči / fraza svaki dan i potrudite se da ih učite u kontekstu, tj. u rečenici
  5. Napišite to-do-list ili spisak za kupovinu na engleskom
  6. Pohađajte neki od konverzacijskih kurseva