Tuesdays are for WORD BATTLES!
This Tuesday it’s READ vs. RIDE which students seem to confuse a lot – when it comes to both pronunciation and spelling.
 
Look at the picture and remember that you:
 
READ /ri:d/ a BOOK
RIDE /raid/ a BIKE
 
*****
Utorak je dan za BITKE REČI!
Ovog utorka pogledajte razliku između reči READ (= čitati) i RIDE (= voziti – bicikl, motor).
 
Ove dve reči razlikuju se u značenju, pisanju i izgovoru. Ali kada počnete da učite engleski, deluju slično i prilično zbunjujuće dok se malo ne naviknete na njih.
 
Možda Vam ove slike pomognu da ih zapamtite u kontekstu:
 
READ /ri:d/ a BOOK
RIDE /raid/ a BIKE