Opšti engleski

Opšti engleski je sveobuhvatan kurs koji vam omogućava da paralelno radite na razvijanju svih jezičkih veština (čitanje, pisanje, govor, slušanje). Kroz vođeno izlaganje jeziku i vaše aktivno učešće u procesu učenja unapredićete svoj nivo poznavanja i korišćenja jezika.

  • Obavezan ulazni test radi utvrđivanja nivoa
  • Rad u malim grupama (do 6 polaznika)
  • Krećete se nivo po nivo i postepeno i temeljno usvajate sve različite jezičke veštine
  • Uz podršku stručnih predavača oslobađate se blokada u komunikaciji
  • Osposobljavate se da komunicirate o širokom spektru tema
  • Nastava je bazirana na programima izdavača koji takođe organizuje i sprovodi svetski priznate ispite (Cambridge ESOL)
  • Izdavanje uverenja o završenom kursu, sa naznačenim nivoom znanja
  • Idealno da popunite eventualne “rupe u znanju“

Fond časova: 32 časa od 60 minuta
Trajanje: 16 nedelja
Cena: 208€