Individualni časovi

Individualni časovi engleskog dozvoljavaju da učite jezik svojim tempom, u skladu sa svojim potrebama i interesovanjima. Nakon prvobitne procene Vašeg znanja i potreba, časovi se osmišljavaju tako da su u potpunosti prilagođeni Vama, zamišljeni su da Vas motivišu i otključaju Vaše potencijale za usvajanje jezika, a Vaš napredak se stalno prati i pristup se prilagođava po potrebi.

  • Nastava je u potpunosti prilagođena Vama
  • Vreme i pažnju ne morate da delite sa drugim polaznicima
  • Fokus može biti na onim jezičkim veštinama koje su Vama potrebne
  • Učenje se odvija tempom koji Vama odgovara
  • Osposobljavate se da komunicirate o širokom spektru tema
  • Brže i jednostavnije se oslobađate blokada u komunikaciji i stičete samopouzdanje u izražavanju

Fond časova: Časovi od 45/60/75/90 minuta
Trajanje: – nedelja
Cena: 10-35€ u zavisnosti od dužine trajanja