Ekspres konverzacijski

Konverzacijski engleski je kurs osmišljen da vam pomogne da prevaziđete blokade koje mnogi ljudi (čak i oni koji su već završili neki viši kurs) osećaju kada treba da se izraze na stranom jeziku. Akcenat je na govoru i slušanju, dok se pasivne veštine (čitanje i pisanje), kao i rad na strukturama, koriste kao potpora konverzaciji.

  • Rad u malim grupama (do 6 polaznika)
  • U bezbednom okruženju, uz podršku stručnih predavača oslobađate se blokada u komunikaciji
  • Osposobljavate se da razgovarate o širokom spektru tema
  • Moguća je veća fleksibilnost – sadržaj i metode u nastavi mogu se prilagođavati potrebama grupe
  • Usvajate strukture koje vam mogu zatrebati u različitim kontekstima i svakodnevnim situacijama (efekat “poligona”)
  • Proširujete vokabular iz velikog broja oblasti
  • Razvijanje samopouzanja u izražavanju – učite kako da bez straha i zadrške uvek nađete način da kažete ono što želite
  • Izdavanje uverenja o završenom kursu

Fond časova: 12 časa od 60 minuta
Trajanje: 6 nedelja
Cena: 93€