Cambridge ispiti

Pripreme za Kejmbridž ispite (FCE, CAE, CPE, IELTS) i TOEFL omogućiće vam da uspešno položite ispit i steknete diplomu koja vam je potrebna za školovanje u inostranstvu, iseljeničku vizu ili jednostavno kao opšte priznata kvalifikacija nakon višegodišnjeg učenja engleskog. Fokus je kako na usvajanju i obnavljanju jezičkih struktura i vokabulara, tako i na učenju tehnika i strategija neophodnih da biste došli do željenog rezultata.

Zašto da izaberete pripremni kurs za neki od Kejmbridž ispita
(Cambridge ESOL – FCE, CAE, CPE, IELTS) ili TOEFL?

  • Obavezan ulazni test radi utvrđivanja nivoa
  • Rad u malim grupama (do 6 polaznika)
  • Produbljujete svoje razumevanje i znanje jezičkih struktura
  • Proširujete vokabular iz velikog broja oblasti
  • Fokus je na strategijama koje su Vam neophodne da uspešno položite ispit
  • Akcenat je podjednako na svim jezičkim veštinama
  • Nastava je bazirana na najkvalitetnijim programima vodećih izdavača

Pripreme za FCE, CAE, CPE

Fond časova: 32 časa od 75 minuta
Trajanje: 16 nedelja
Cena: 320€

Pripreme za IELTS i TOEFL

Fond časova: 24 časa od 60 minuta
Trajanje: – nedelja
Cena: 195€