Međunarodni sertifikati:
Cambridge ispiti, priprema za IELTS, pripreme za razgovor za posao na engleskom i mini trening za održavanje prezentacija na engleskom

Ukoliko Vam je potreban neki od Cambridge sertifikata ili želite da usavršite engleski individualno za IELTS, možete pohađati pripremne kurseve za ove ispite u kojima se radi na razvijanju svih jezičkih veština, a ključna je gramatika engleskog jezika, vokabular, strukture kao i konverzacija na engleskom. Kako da znate koji Vam je test, odnosno sertifikat potreban? To zavisi od toga za šta Vam je potreban sertifikat. Ako ga prilažete kao deo zvanične dokumentacije (recimo zato što želite da emigrirate u neku zemlju, ili radi studiranja u inostranstvu), neophodno je da najpre proverite sa institucijom kojoj prilažete dokumenta šta Vam je tačno potrebno.

Ukoliko Vam je sertifikat potreban isključivo kao dokaz o znanju jezika u Vašoj biografiji, tada imate više slobode u odlučivanju koji ispit da polažete i koju vrstu pripremnog kursa da odaberete. U ovom slučaju, pozovite nas da Vas posavetujemo – ispričajte nam šta Vam je potrebno, uradićete naš ulazni test iz engleskog i mi ćemo Vam predložiti za koji ispit, odnosno kurs da se opredelite.

Evo jedan od linkova gde možete dobiti jasniju sliku o validnosti i nameni svakog od međunarodnih ispita:

Pripreme za razgovor za posao na engleskom i mini trening za držanje prezentacija na engleskom

2531 semestar - 16 nedelja
  • 32 časa od 60 minuta

Pripreme za Cambridge ispite

3201 semestar - 16 nedelja
  • 36 časova od 75 minuta

Pripreme za IELTS

25012 nedelja
  • 24 časa od 75 minuta

 * CAMBRIDGE ISPITI: Pripreme za FCE, CAE, CPE