Poslovni engleski jezik i konverzacija. Individualni online čas od 60 minuta.

Cena uključuje i provizije prilikom plaćanja preko PayPal-a.