Naučite kako da se što efektivnije izrazite na engleskom jeziku kroz Points of You konverzaciju na engleskom. Individualni online čas od 60 minuta.

Cena uključuje i provizije prilikom plaćanja preko PayPal-a.