Konverzacija na opštem engleskom jeziku. Individualni online čas od 60 minuta.

Cena uključuje 2,9% provizije koju naplaćuje PayPal.